YMY CL s.r.o.
Professional designer
  • Slide


Služby architekta

Loading

Je to první krok k úspěšné realizaci. Při řešení koncepce pracovišť zohledňujeme odborný názor interiérového specialisty spolu s požadavky klienta. Navržená řešení jsou logicky uspořádaná, praktická a berou ohled na pracovní potřeby zaměstnanců a optimalizaci pracovního procesu.

 

Návrhy interiérů

Vizualizace interiérů

Stavební úpravy