YMY CL s.r.o.
Professional designer
  • Slide


Par­ker Han­ni­fin Czech Repub­lic s.r.o.

Par­ker Han­ni­fin Czech Repub­lic s.r.o.
Obchodní a ser­visní cen­t­rum pro ČR & SR
Par­ke­rova 623
250 67 Kle­cany
Česká republika

Par­ker Han­ni­fin Cor­po­ration je mezi­ná­rod­ním líd­rem v oblasti tech­no­lo­gií a sys­témů pro řízení pohybu. Spo­leč­nost Par­ker Han­ni­fin byla zalo­žena roku 1918. Roční obrat ve fiskál­ním roce 2014 činil 13,2 mili­ard USD.

Pro společnost byl vypracován projekt interiérů obchodního a servisního centra. Dodávka vybavení byla realizována včetně zakázkového mobiliáře.

Fotodokumentace

Loading